Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr LXXV/504/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, w gminie Ćmielów, obszar „B”