Ćmielów, dnia 20 października 2023r.

 

 

 

       KONSULTACJE

 

Projektu   PROGRAMU   WSPÓŁPRACY   Z   ORGANIZACJAMI   POZARZĄDOWYMI  na rok 2024

 

Zapraszamy   organizacje   pozarządowe   oraz   podmioty   prowadzące   działalność  pożytku publicznego,   wymienione   w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie – do zgłaszania uwag do załączonego projektu

PROGRAMU  WSPÓŁPRACY    MIASTA     I      GMINY     ĆMIELÓW      Z     ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI      ORAZ    INNYMI    PODMIOTAMI    PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU  PUBLICZNEGO   NA     ROK  2024.

 

Uwagi proszę przesłać na adres :

Urząd Miasta i Gminy

27 – 440 Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

lub pocztą elektroniczną na adres :

urzad@cmielow.pl do dnia 02 listopada 2023 r.