DECYZJA BURMISTRZA ĆMIELOWA z dnia 23.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe w km 0+180 w ciągu drogi gminnej nr 318005T”