DECYZJA BURMISTRZA ĆMIELOWA z dnia 25.10.2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych pn. „EF STOKI” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 104 MW