ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Stoki Duże, gmina Ćmielów