Dnia 17 listopada 2023 roku /piątek/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                      

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Omówienie projektu uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobów Społecznej Agencji Najmu. Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom społecznym.

3.      Zapoznanie się z pismem Wiceprezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego do Pani Burmistrz dotyczącego porozumienia międzygminnego w sprawie kontynuacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów w roku 2024 oraz kolejnych latach.

4.      Sprawy różne.

5.      Zamknięcie posiedzenia.