ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Świadczenie usługi ścięcia 7 szt. drzew w m. Boria, gmina Ćmielów