DECYZJA BRUMISTRZA ĆMIELOWA z dnia 15.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ćmielów na działce ewid. nr 2354 w gminie Ćmielów, w powiecie ostrowieckim, woj. świętokrzyskie"