Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 136/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2023 Burmistrza Ćmielowa z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.