Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Eksploatacji Złoża Piasku w Miejscowości Borownia zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/128/2004 z dnia 14 grudnia 2004r.  opublikowaną w D. U Województwa Świętokrzyskiego Nr 43, poz. 584