Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Grójec zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/179/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 261 poz. 3211 z dnia 17 listopada 2005r.
- ze zmianami:
• I  Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Grójec
uchwaloną uchwałą Nr  Nr XL/308/2009 z dnia 30 grudnia  2009 r opublikowaną
w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 65 poz. 3292 z dnia 19 lutego 2010r
• II  Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Grójec
uchwaloną uchwałą Nr  Nr XIII/76/2015 z dnia 17 września 2015 r opublikowaną
w D.U Województwa Świętokrzyskiego poz. 3043 z dnia 28 października 2015r.