Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/178/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 261 poz. 3210 z dnia 17 listopada 2005r. 
- ze zmianami:
I Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/124/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego poz. 1721 z dnia 1 czerwca 2016r. 
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/194/2012 z dnia 28 grudnia  2012r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego poz. 766 z dnia 7 lutego 2012r.