Wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób mu dowód osobisty.

Krok po kroku

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Odbierz gotowy dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Termin odpowiedzi.

Wymagane dokumenty

[!] Od 29 grudnia 2023 r. nie złożysz już papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek jest generowany automatycznie na podstawie danych pobranych z rejestrów państwowych. Nie musisz nic wypełniać. 

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia musi spełniać wymagania określone w przepisach

[!] Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, poprosimy Cię o uzupełnienie wniosku. 

 1. Do wglądu: odpowiednie zaświadczenie, jeśli dziecko jest na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy.
 2. Do wglądu (jeśli będziemy mieli wątpliwości co do obywatelstwa dziecka): dokument, który potwierdza posiadanie przez dziecko polskiego obywatelstwa.
 3. Do wglądu: dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość:  
  • ważny paszport,
  • ważny dowód osobisty,
  • inny dokument ze zdjęciem, jeśli nie masz ważnego dowodu lub paszportu,
  • dokument podróży lub inny dokument, który stwierdzi Twoją tożsamość, jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie.

[!] Nie możesz potwierdzić swojej tożsamości za pomocą mDowodu. 

 1. Do wglądu: decyzja sądu – jeśli jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem i składasz wniosek w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Opłaty

Nie musisz płacić za wydanie dowodu osobistego.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście   w dowolnym urzędzie gminy w Polsce,
 2. przez internet na stronie www.gov.pl.

Składam wniosek osobiście:

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.
 2. Przyjdź z dzieckiem  do dowolnego urzędu gminy w kraju. 
 3. [!] Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 5 lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku.
 4. Pracownik urzędu wygeneruje wniosek o wydanie dowodu osobistego. Sprawdź dokładnie czy wszystkie dane dziecka się zgadzają i podpisz go. 
 5. Jeśli dziecko ma powyżej 12 lat urzędnik pobierze od niego odciski palców i wzór podpisu.
 6. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Dowód będzie gotowy najpóźniej po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Odbierz gotowy dowód.
  • Dowód musisz odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.
  • Dziecko nie musi być obecne podczas odbierania dowodu jeśli:
   • nie ukończyło 5 roku życia,
   • ukończyło 5 rok życia, ale nie ukończyło 12 roku życia i było obecne przy składaniu wniosku.
   • Składam wniosek przez internet:

    Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość.
 1. Wejdź na stronę www.mobywatel.gov.pl  
 2. Kliknij „ zaloguj się na mObywatel.gov.pl” 
 3. Po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę „Załatw sprawę online”
 4. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego.
 5. Przygotuj plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Fotografia musi spełniać wymagania określone w przepisach.

[!] Fotografia nie musi spełniać tych wymogów jeśli: 

 • masz orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
 • Twój stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów.  
 1. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. 
 2. Jeśli dziecko ma powyżej 12 lat musi złożyć w urzędzie wzór podpisu. Musimy też pobrać od niego odciski palców. Dlatego musisz w ciągu 30 dni od dnia wysłania wniosku przyjść z dzieckiem do urzędu, do którego został wysłany wniosek.

[!] Jeśli nie przyjdziesz z dzieckiem do urzędu w ciągu 30 dni, wniosek pozostawimy bez rozpoznania.

Termin odpowiedzi

 1. Dowód osobisty dziecka lub podopiecznego będzie gotowy najpóźniej po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeśli składasz wniosek przez internet a dziecko ma powyżej 12 lat, to termin 30 dni jest liczony od dnia, w którym uzupełnicie w urzędzie wniosek o wzór podpisu i odciski palców dziecka.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania dokumentu może zostać przedłużony. Poinformujemy Cię o tym. 

[!] Na stronie internetowej www.gov.pl możesz sprawdzać czy dowód jest już gotowy do odbioru.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję, możesz się odwołać do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa. Masz na to 14 dni od daty odebrania decyzji. Odwołanie złóż do organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego nie musi spełniać wymogów określonych w przepisach (naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłonięta włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), w przypadku osoby: 
  • która nie ukończyła 5 roku życia, 
  • ma orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
  • której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów. 
 2. Dowód osobisty może odebrać rodzic, opiekun lub kurator. Nie musi być to ta sama osoba, która składała wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka. 
 3. Jeśli dziecko nabyło obywatelstwo polskie to przy odbiorze dowodu osobistego musisz zwrócić dokument, który potwierdza legalność jego pobytu – jeśli taki dokument był wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu, który potwierdza nabycie obywatelstwa polskiego. 

Podstawa prawna

a prawn

1.       Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.