Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 11/2024 z dnia 12 lutego 2024  r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.