ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na : Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych