Interpelacja Nr 4/2024 w sprawie poprawienia stanu technicznego ul. Konopnickiej w Ćmielowie