Odpowiedź na Interpelacje Nr 3/2024 w sprawie nasypu kolejowego przy ul. Wałowej w Ćmielowie