Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 34/2024 z dnia 12 kwietnia 2024  r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składających się z działek ewidencyjnych nr 1028/3 o pow. 0,3001 ha i nr 1028/4 o pow. 2,0595 ha, położonych w mieście Ćmielowie, gm. Ćmielów.