Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 48/2024 z dnia 07 maja 2024  r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz przekazywania informacji