Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2024 z dnia 08 maja 2024  r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.