Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 52/2024 z dnia 13 maja 2024  r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do uczestniczenia w czynnościach związanych z ustaleniem (przyjęciem/ wyznaczeniem/ wznowieniem) przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność (będących w posiadaniu) Gminy Ćmielów.