OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa o wydaniu w dniu 27.05.2024 r. decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: UAN.6733.7.2023 polegającej na przebudowie ujęcia wody wraz z budową budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 6 położonej w miejscowości Czarna Glina, gmina Ćmielów.