Protokół Nr I/2024 z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 7 maja 2024 r.