Symbol:


Wydział:
Techniczno-inwestycyjny

Podstawa prawna:
Art. 1, 3, ust.2, art. 4 i 5 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 29. IX. 2001 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1299).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach skomplikowanych do 60 dni


Jednostka odpowiadająca:
Geodeta gminny

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Uwagi:
Brak

Dokumenty
  • Wniosek osoby fizycznej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczący gruntu pod garażem

  • Odpis z księgi wieczystej

  • Odpis aktu notarialnego