Symbol:
G.6848

Wydział:
Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami

Podstawa prawna:
Art. 28, art. 37, ust. 2, art. 13, ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Uzależniony od podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie; wydania Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów w sprawie podjęcia czynności zmierzających do sprzedaży nieruchomości gruntowych, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od przetargu wnosi się do Burmistrza Ćmielowa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego

Uwagi:
Odwołanie od przetargu wnosi się do Burmistrza Ćmielowa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.


Dokumenty
  • Egzemplarz mapy ewidencyjnej lub sytuacyjnej,

  • Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa o powołaniu Komisji Przetargowej

  • Wniosek osoby fizycznej o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

  • Dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości

  • Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego lub w trybie bezprzetargowym

  • Protokół z przetargu

  • Protokół z rokowań

  • Akt notarialny