Symbol:
GII 6323

Wydział:
Referat Techniczno-inwestycyjny

Podstawa prawna:
Art. 1, ust. 2, art. 2 ust. 2, art. 4 i 5 ustawy z dnia 4.09.1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 29. IX. 2001 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1299).

Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni


Jednostka odpowiadająca:
Geodeta gminny

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kilecach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej w prawo własności