1. Łukasz Hadyna - przewodniczący

2. Jacek Bryła - wiceprzeowdniczący

3. Andrzej Bonarek

4. Grzegorz Gołyski