1. Grzegorz Gołyski- Przewodniczący

2. Aneta Wilczak - Wiceprzeowdnicząca

3. Jacek Bryła

4. Andrzej Bonarek

5. Łukasz Hadyna