1. Piort Cieśniewski- Przewodniczący

2. Andrzej Bonarek - Wiceprzeowdniczący

3. Radosław Bzorek

4. Dariusz Maruszczak    

5. Wioletta Loranty

6. Bożena Moskal