Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie: odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych