Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 3/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz pomocy społecznej w 2008 roku.