Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 4/2008 z dnia 04 lutego 2008r. w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie