Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 5/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji /spisu z natury/ w jednostce OSP Jastków.