Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 7/2008 z dnia 04 marca 2008r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert o dotację na realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz pomocy społecznej na 2007r.