Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 8/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na dotację z budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na realizcję w 2008 roku zadań własnych gminy Ćmielów w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz pomocy społecznej.