Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 10/2008 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie: uchwalenia "Planu Finansowego" na 2008 rok.