Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 12/2008 z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.