Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 13/2008 z dnia 04 kwietnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 206.000 euro na: "Sukcesywną dostawę kostki brukowej dla Gminy Ćmielów w roku 2008".