Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 14/2008 z dnia 04 kwietnia 2008r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2008 r.