Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 15/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru częściowego zadania pn.: "Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Glinka i Krzczonowice w gminie Ćmielów".