Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 24/2008 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Glinka i Krzczonowice w gminie Ćmielów".