Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 26/2008 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót zrealizowanych w ramach zadania pn.:Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie".