Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 29/2008 z dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie.