Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 31/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5.150.00 euro na: "Wykonanie remontów i przebudowy ulic i drogi na terenie miasta i gminy Ćmielów".