Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2008 z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie: wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.