Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 37/2008 z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.