Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2008 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5.150.00 euro na: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzóstowa".