Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 39/2008 z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn.:"Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzczonowice".