Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 42/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.