Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 44/2008 z dnia 05 sierpnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej przeprowadzić w dniu 07 sierpnia 2008r. przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem w stanie ruiny w m. Jastków-dz 295